Våre referanser

Siden oppstarten har vi bygd nærmere 400 bad i Trondheim og omegn. Dette viser at vi tar konkurransen på alvor, og etterstreber å være blant de beste i bransjen.